آمار بازدید

 

کل بازدید کنندگان : 223859
بازدید کنندگان امروز : 138
بازدید کنندگان این صفحه : 10384
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/2969

 

تقویم و مناسبت ها
تشكيلات،كاركنان و شرح وظایف

- انجام مطالعات و ارائه طرح هاي مناسب به منظور آمادگي هاي لازم براي مقابله با حوادث و سوانح غير مترقبه طبيعي و غير طبيعي از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي، سرمازدگي، آفات گياهي، آلودگي هوا، لغزش هاي لايه هاي زمين، نوسانات آب دريا، تهاجم هاي هوايي و بمبارانها، به منظور كاهش خسارات و تلفات ناشي از وقوع آنها در استان

- ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور تامين خسارات، بازسازي و نوسازي مناطق تخريب شده با همكاري دستگاه هاي دولتي و سازمان ها و نهادهاي تخصصي در داخل و خارج از كشور در استان

- ايجاد هماهنگي به منظور تشكيل هسته هاي فعال و مناطق مستعد حوادث و استفاده از توان نيروهاي موجود در استان و حضور مداوم در فعاليت هاي تخصصي امداد و نجات

- ايجاد هماهنگي به منظور ارائه خدمات و پيش آگاهي هاي لازم در خصوص تغييرات فيزيكي، زميني، هوايي و نظائر آن به دستگاه هاي اجرايي ذيربط استان و شهرستان ها جهت كاهش خسارات و اثرات نا مطلوب

- اعزام گروه هاي كارشناسي به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح به منظور بررسي عيني و تطبيقي و تهيه نوار، فيلم، اسلايد و گزارش حوادث و اقدامات به عمل آمده با همكاري ادارات و سازمان ها و نهادهاي ذيربط

- تعيين اولويت ها و ضوابط اجرايي لازم در خصوص توزيع اعتبارات و فراهم نمودن زمينه اجرايي طرح ها و برنامه هاي مربوط به پيشگيري، بازسازي و نوسازي و تامين خسارات وارده و ساير اعتبارات مورد نياز

- انجام امور پشتيباني، تداركاتي و حمايت ستادهاي شهرستان ها و منطقه اي در مكان هاي آسيب ديده از طريق امكانات استان و شهرستان و ساير قسمتها

- بررسي مسائل و مشكلات انعكاس يافته از سوي شهرستان ها و دستگاه هاي مجري طرح ها و پرو‍ژه هاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و اقدامات لازم در جهت رفع آنها با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط

- ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي هاي لازم در زمينه امور آتش نشاني به منظور ارتقا كمي و كيفي ماشين آلات و لوازم و تجهيزات آتش نشاني، مديريت و نيروي انساني، امور امدادي و خدمات ايمني در سطح استان و كمك شهرداري ها و دهياري هاي كشور

- انجام فرآيند تصميم سازي و پشتيباني

- انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي به منظور پشتيباني كارشناسي ستاد استان از طريق مجامع و مراكز ذيربط

- مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران (شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار) استان

- طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص بحران هاي احتمالي در استان

- مديريت امور مالي ستاد حوادث غير مترقبه استان در چارچوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب

- ايجاد هماهنگي بين ستادهاي حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي در مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها

- تشكيل جلسات ستاد حوادث غير مترقبه و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات و پيگيري آنها

- برقراري ارتباط بين اعضا ستاد حوادث غير مترقبه استان و سازمان هاي مسئول و همكاري در امور مديريت بحران به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي لازم

- بررسي نيازهاي اعتباري ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان و شهرستان ها در مراحل چهارگانه بحران و پيگيري تامين و توزيع آن بر اساس برنامه هاي مصوب ستاد استان

- پيگيري و برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي مرتبط با بروز بحران ها و حوادث غير مترقبه براي اعضا ستادهاي استاني و شهرستاني به منظور ارتقا مهارت هاي فني مديريت بحران

- انتشار پوستر، بروشور و نشريه، جزوه و كتاب به منظور افزايش آگاهي هاي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران

- پيگيري توسعه امور بيمه در بخش هاي مختلف، سازمان ها و تاسيسات دولتي، اماكن مسكوني، تجاري و بخش كشاورزي و دامي

- پيگيري در زمينه تشكيل ستادهاي امداد و نجات شهرستان ها و افزايش سطح آمادگي دستگاه هاي اجرايي مرتبط استان و شهرستان

انواع حوادث غيرمترقبه وبحران زا موجود دراستان قم

 

1- زلزله

2- سيل

3- خشكسالي

4- اتش سوزي جنگل‘محصولات زراعي‘خطوط انتقال مواد سوختي‘كارخانجات

5- طوفان وباد شديد وشن هاي روان

6- كولاك ويخبندان وبرف سنگين ومسدود شدن راهها ومعابر

7- سرما زدگي محصولات زراعي وباغي

8- صاعقه

9- بيماري هاي اپيدمي واگيردار

10- بالا امدن سطح اب سفره هاي زيرزميني وابگرفتگي اماكن مسكوني وتجاري

11- ابهاي سطحي درمواقع بارندگيهاي بيش ازده ميلي متردرسطح قم

12- ريزيش قنوات درلايه هاي زيرين بافتهاي مسكوني

13- تصادفات وحوادث جاده اي

14-امراض وافات نباتي

15- گرما زدگي

16-گرد غبار

خلاصه اي ازسوابق حادثه خيزي استان قم:

استان قم باوسعت 11238 كيلومترمربع حدود 68/0 ازمساحت كل كشوررادربرمي گيردودرموقعيت 34/8 تا 35/11 عرض جغرافيايي و 6/50 تا 3/52 طول جغرافيايي قرارگرفته است. اين استان تقريبا درمركزايران قرارداشته وازشمال به استان تهران ‘ازشرق به استان سمنان ‘ازجنوب به استان اصفهان وازغرب به استان مركزي محدود ميباشدودرغرب درياچه نمك (مسيله) ودشت كويرواقع شده است.

براساس اخرين تقسيمات كشوري ‘استان قم داراي يك شهرستان‘چهارشهر‘پنج بخش‘نه دهستان و943 ابادي است كه ازاين تعداد 361 ابادي داراي سكنه و582 ابادي ديگرخالي ازسكنه مي باشد.

استان قم تنها استاني است كه داراي يك شهرستان مي باشدوبيش از92 درصد جمعيت درشهرزندگي مي كنند.

براساس امارگيري سال 1385 استان قم داراي جمعيتي بالغ بريك ميليون نفرجمعيت مي باشد.

استان قم ازبين 40نوع بلاياي طبيعي درجهان و31مورد درايران ازحدود 15 نوع بلا وحوادث طبيعي تاثير مي پذيرد كه هرازچند گاهي موجب خسارات مالي وتلفات جاني مي شود.

حوادثي  كه استان قم راتحت تاثير قرار مي دهد:

زلزله:دراستان قم زلزله هاي خفيف تا 5ريشتربطورمكررهرساله وجود دارد واخرين زلزله كه موجب خسارت نيزشدزلزله 17:59 مورخ 28/3/86 به مركزيت شهركهك بود كه كل استان بشدت لرزيد وخساراتي رابه كليه بخشها وارد ساخت دراين زلزله حدود 1560 واحد مسكوني خساراتي بالغ بر6 ميليارد تومان رامتحمل شدند ‘خوشبختانه اين زلزله هيچ گونه تلفات جاني نداشت تنها 4 زخمي برجاي گذاشت.

سيل:درسال 1370 سيل شديد دررودخانه قمرودوديگربخشها خساراتي كلي وجزئي واردساخت كه اثاران هنوزوجوددارد‘علاوه بران به دليل وسعت حوزه وتعدادزيادرودخانه ها هرساله براثربارندگيهاي فصلي دراستان قم جاري شدن سيل خساراتي رابه بارمي اورد.درسال 1386 سيل هاي مختلف رااستان قم تجربه كرد.سيل5و7 فروردين درروستاي فردو‘16 فروردين امامزاده اسماعيل ‘28/2/86 شهرك پرديسان و6و7تيرماه نكته قابل توجه اين كه دراين سيل ها كه دراستان قم بوقوع پيوست دراكثرمواردستادحوادث كارگروههاي امادگي با امادگي كه داشته علاج واقعه راقبل ازوقوع انجام دادند واب رامنحرف نمودند تنها دراين سيل هاخسارات مالي داشته است وازهرگونه خسارت جاني به دليل تخليه فوري مسيروفراهم نمودن شرايطي كه خسارت جاني نداشته باشد بعمل ايد.به عنوان مثال سيل 28/2/86 شهرك پرديسان وكهك كه درشامگاه جمعه دريك منطقه تفريحي اتفاق افتاد ستاد حوادث بلافاصله بعد ازباخبرشدن ازاحتمال وقوع سيل با هماهنگي كارگروهها وشهرداريها افرادي كه درمسير سيل اتراق كرده بودندراباخبركردتا تلفات نداشته باشد .

ياسيل روستاي كرمجگان درتاريخ 7 تيرماه كه همزمان با سيل قمصركاشان اتفاق افتاد مسيرروستاهاي كرمجگان تخليه گرديد وازعبورومرورافرادازمسيرروستا ممانعت بعمل امد.

تنها خسارت جاني كه درسال جاري دراستان براثرحوادث غيرمترقبه اتفاق افتاد‘5نفرازاهالي روستاي نايه براثرريزش اواردريك خانه قديمي كه براثربارندگي زياد سست شده بوداتفاق افتاد.

خشكسالي:

طي سالهاي 75تا86 يك دوره(11ساله) خشكسالي كل استان قم رابرگرفته بطوريكه به دلايل زيرهمواره استان قم باپديده خشكسالي مواجه مي باشد

1- احداث سدساوه روي رودخانه قره چاي

2- احداث سد پانزده خردادبرروي رودخانه قمرود‘طوريكه بسياري ازدرختان كهنسال ازبي ابي خشك شدند‘قنوات وچاهها دچاركم ابي شديد وخشك شدند‘سطح ابهاي زيرزميني افت شديديافته بطوريكه بسياري ازچاهها نوكني درانها انجام ومجددا حفاري عميق درجهت دستيابي كشاورزان ومردم عادي وغيره به اب شدند.

آتش سوزي:

هرساله دربسياري ازنقاط استان اتش سوزي هاي زياد<<محصولات كشاورزي ‘جنگلها ومراتع‘كارخانجات وواحدهاي توليدي‘مسكوني وتجاري‘ماشين الات ووسائل نقليه>> شاهد هستيم.

صاعقه وطوفان:

هرساله براثراين پديده طبيعي تعدادي ازمردم استان جان خودراازدست ميدهند وخساراتي به مردم وارد      مي گردد.

بادشديد:

خرداد 83 ودراواخرسال85 وخرداد86بادشديدباسرعت بيش از80 كيلومتردرساعت ‘خساراتي بالغ برده ميلياردريال واردنمود بطوريكه بسياري ازتيرهاي برق وترانسهاي مربوط سقوط ومنهدم شدندودرشهرستان قم دچارقطعي برق واسيب ديدن ساختمانها وريزش ديوارها گرديدند.

سرماي شديد ويخبندان:

همه ساله سرماي شديد دربسياري ازنقاط استان خصوصا بخشهاي كهك ‘خلجستان‘سلفچگان رادربرمي گيرد كه موجب خسارات جاني ومالي به مردم گرديدوهرسال درفصل پاييز‘زمستان واوايل بهار‘استان كم وبيش با اينگونه حوادث مواجه است وسرمازدگي محصولات كشاورزي ازجمله خسارات ناشي ازسرماي شديدميباشد.

كولاك وبرف سنگين :

استان قم دربرخي ازبخشها ازجمله كهك ‘سلفچگان‘خلجستان درفصل زمستان باكولاك وبرف سنگين خصوصا درگردنه ها مواجه مي باشدبطوريكه بسياري ازراههاي اصلي همچون اتوبان قم تهران واتوبان سلفچگان ساوه وراههاي روستايي مسدود مي شود ‘با امادگي كه كارگروههاي تخصصي خصوصا راه وترابري وپليس راه دارندسعي مي شود دركمترين زمان ممكن باز شوند.

گرمازدگي:

استان قم به دليل وضعيت جغرافيايي ‘يكي ازپديده هايي كه سالانه تجربه مي نمايد گرمازدگي مي باشد كه موجب خساراتي سنگين نيزمي شود.

بالا امدن سطح ابهاي زير زميني وجاري شدن ابهاي سطحي:

دراستان قم دربرخي بخشها شاهدبالا امدن سطح ابهاي زيرزميني ونفوذبه داخل منازل وتاسيسات شهري وروستايي همه ساله هستيم كه موجب خساراتي نيزشده است.

باتوجه به شرايط شهرستان فم هرنوع بارندگي بيش از20ميلي مترباعث جاري شدن سيل دركوچه ومعابرشهرقم مي گرددوخسارات سنگين رابه اماكن مسكوني وتجاري واسباب واثاثيه وارد مي سازد.دراين راستا مطالعه طرح جامع ابهاي سطحي شهر قم انجام شده كه اعتبارات محدود شهرداري براي اجراي اين طرح نيازبه كمك ازاعتبارات ملي مخصوصا اعتبارات ستاد حوادث غيرمترقبه كه ساليانه اعتباري متمركزبراي اين امردرنظرگرفته شود دارد.

امراض وافات گياهي:

هر ساله امراض وافات گياهي نظير(سن‘گندم‘زيتون و..) دربسياري ازمناطق استان موجب خسارات عمده اي مي شود.

بيماريهاي اپيدمي وواگيردار:

استان قم به دلائل مختلف ازجمله زائرپذيربودن وبه عنوان يكي ازمراكزاصلي تبادلات دام وطيوركشوربعضي ازمواقع درخصوص مردم بيماري وبا موجب خسارات وتلفات شده است.

 

ستاد بحران

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد